Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy • Aktywizacja • Aktualności

Ustawienia dla niedowidzacych

 K 
Logo Kapitał Ludzki Logo Uni Europejskiej
 

„Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Treść

WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW!

Data aktualizacji: 23-06-2014

Z uwagi na liczne pytania od kandydatów przedstawiamy odpowiedzi w zakresie mozliwości udziału w Projekcie:

1. Za osobę zagrożoną lub przewidzianą do zwolnienia można uznać pracownika sektora oświaty zatrudnionego na czas określony lub na umowę zastępstwo, przy czym w tym przypadku nie jest wymagane przedstawienie przez pracodawcę dodatkowego oświadczenia o planowanym zakończeniu lub nieprzedłużeniu stosunku pracy z pracownikiem sektora oświaty.

2. Celem Projektu jest pomoc osobom zwolnionym lub zagrożonym zwolnieniem w ponownym podjęciu zatrudnienia. Zatem nie jest możliwe objęcie wsparciem osób, które pozostają w zatrudnieniu na czas nieokreślony, ale z powodu zmniejszenia wymiaru czasu pracy są potencjalnie narażone na utratę zatrudnienia lub utraciły zatrudnienie w jednej z dwóch placówek oświatowych, w których są zatrudnione.

3. Do Projektu mogą przystąpić osoby:
- pobierające świadczenie kompensacyjne (pod warunkiem, iż w okresie realizacji Projektu zamierzają podjąć pracę zawodową),
- pozostające w stanie nieczynnym,
- przebywające na urlopie dla poratowania zdrowia.

ZMIANY W DOKUMENTACH REKRUTACYJNYCH!

Data aktualizacji: 18-06-2014

Informujemy, iż zmianie uległ Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz numeracja załączników. Zaktualizowane dokumenty dostępne są w zakładce "Do pobrania".

Zakres zmian w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie:

- refundacja koszów dojazdu na poradnictwo zawodowe/ poradnictwo psychologiczne/ szkolenie i doradztwo związane z zakładaniem działalności gospodarczej osobom zamieszkałym powyżej 25 km od miejsca świadczenia ww. form wsparcia,

- uszczegółowienie zasad przyznawania i rozliczania środków finansowych w zakresie działalności gospodarczej - dotacji oraz wsparcia pomostowego.

KOLEJNI UCZESTNICY PROJEKTU

Data aktualizacji: 12-06-2014

 Kolejne spotkanie informacyjno - promocyjne za nami i kolejni Uczestnicy Projektu....

WROCŁAW 09.06.2014 r.

          

                                              

PRZYPOMNIENIE!

Data aktualizacji: 12-06-2014

Zgodnie z zapisami regulaminu do 30.06.2014 r. zostanie ułożona pierwsza lista osób, które zakwalifikowały się do etapu szkoleniowo - doradczego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Lista jest układana w oparciu o wyniki testów predyspozycji przedsiębiorczych zastosowanych przez doradców zawodowych w ramach etapu poradnictwa zawodowego.  

Przypominamy, iż etap szkoleniowo- doradczy stanowi obligatoryjną formę wsparcia dla Uczestników Projektu, którzy chcę otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia finansowego do 40 000 zł na prowadzenie działalności gospodarczej powinny zatem jak najszybciej przekazać Formularz rekrutacyjny do jednego z Punktów kontaktowych, spełnić warunki formalne i kwalifikowalności do Projektu w ramach procedury rekrutacyjnej i rozpocząć pierwszą formę wsparcia - poradnictwo zawodowe.

INFORMACJA DLA POTENCJALNYCH KANDYDATÓW!

Data aktualizacji: 09-06-2014

Pragniemy przypomnieć, iż grupę docelową Projektu "Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnoślaskim rynku pracy" stanowią pracownicy sektora oświaty, a więc nie tylko nauczyciele, ale również inne osoby zatrudnione w placówkach oświatowych m.in. na stanowiskach administracyjnych, technicznych, pod warunkiem spełnienia warunków formalnych i kwalifikowalności w Projekcie.

REPORTAŻ O PROJEKCIE

Data aktualizacji: 03-06-2014

Reportaż "Czas na pracę, praca na czasie"http://regionalna.tvp.pl/15460504/02062014, czyli jakie możliwości daje udział w Projekcie "Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy".

SPOTKANIA INFORMACYJNO - PROMOCYJNYCH

Data aktualizacji: 02-06-2014

Przypominamy o terminach najbliższych spotkaniach informacyjno - promocyjnych:

04.06 Kłodzko
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Pl. Jagiełły 1, godz. 10-12

05.06 Lubań
Hotel Tęczowa, ul. Spółdzielcza 11, godz. 10-12

09.06 Wrocław
Hotel Mercure, Pl. Dominikański 1, godz. 10-12

ZAPRASZAMY !

Lista zakwalifikowanych osób do etapu doradczego

Data aktualizacji: 28-05-2014

Poniżej przedstawiamy listę osób, które zakwalifikowały się do etapu doradczego:

Indywidualny numer
zgłoszeniowy
10
12
16
17
20
21
22
24
25
28
30
31
32
34
35
36
37
38
40
41

Do etapu doradczego przystępują osoby, które złożyły poprawnie wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, spełnieniły warunki kwalifikowalności udziału w Projekcie oraz podpisały Deklarację uczestnictwa. 

WSPÓŁPRACA

Data aktualizacji: 28-05-2014

Placówki oświatowe, powiatowe urzędy pracy oraz inne jednostki zainteresowane organizacją spotkania informacyjnego dla potencjalnych Uczestników Projektu w swojej siedzibie mogą liczyć na wsparcie Zespołu projektowego.  

W celu ustalenia szczegółów spotkania prosimy o kontakt z p.Anetą Wites, tel. 71/ 39 74 170, e-mail: aneta.wites@dwup.pl.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNO - PROMOCYJNYCH

Data aktualizacji: 26-05-2014

Przedstawiamy daty i miejsca zaplanowanych spotkań informacyjno - promocyjnych:

27.05 Legnica 
Qubus Hotel, ul. Skarbowa 2, godz. 10-12


30.05 Złotoryja
Qubus Hotel, pl. Reymonta 7, godz. 10-12


04.06 Kłodzko 

Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, pl. Jagiełły 1, godz. 10-12


05.06 Lubań 
Hotel Tęczowa, ul. Spółdzielcza 11, godz. 10-12


09.06 Wrocław 
Hotel Mercure, Pl. Dominikański 1, godz. 10-12

 

Terminy spotkań w Wałbrzychu, Zgorzelcu i Jeleniej Górze zostaną podane w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy!

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>

Wykonanie Marek Domrzał
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych