Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy • Aktywizacja • Aktualności

Ustawienia dla niedowidzacych

 K 
Logo Kapitał Ludzki Logo Uni Europejskiej
 

„Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Treść

Informacja dla osób ubiegających się o środki finansowe na założenie działalności gospodarczej

Data aktualizacji: 14-08-2014

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją modułu szkoleniowo-doradczego, informujemy o terminie i miejscu przeprowadzenia zajęć. Szkolenia grupowe oraz doradztwo indywidualne odbędą się w dwóch grupach.
Godziny zajęć : 8.00-16.00
Tematyka szkoleń:
Szkolenie grupowe
Marketing w małej firmie- 5 godzin
Księgowość w przedsiębiorstwie- 9 godzin;
Podstawy organizacyjno- prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 12 godzin;
Opracowanie biznesplanu- 14 godzin;
 
Indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu
 
I GRUPA (szkolenie w sierpniu)
Termin: 18-22.08.2014- szkolenie grupowe
                25- 30.08.2014- indywidualne doradztwo
Miejsce szkolenia:
Wrocław: Profi Lingua; ul. Kuźnicza 43/45 (róg Uniwersyteckiej)
W szkoleniu biorą udział Uczestnicy o podanych poniżej Indywidualnych nr zgłoszeniowych:
001, 003, 006, 007, 009, 012, 017, 018, 022, 032, 044, 067, 075, 082, 087, 089, 092, 102, 108, 128, 130, 146, 163, 170, 192, 188, 215
 
Jelenia Góra: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy- filia , ul. Wojska Polskiego 18
W szkoleniu biorą udział Uczestnicy o podanych poniżej Indywidualnych nr zgłoszeniowych:
013, 059, 071, 118, 125, 138, 166, 185, 210, 208, 184
 
Legnica: Sala szkoleniowo- rekrutacyjna, ul. Bydgoska 2;
W szkoleniu biorą udział Uczestnicy o podanych poniżej Indywidualnych nr zgłoszeniowych:
014, 045, 078, 094, 096, 161, 209
 
Wałbrzych: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Ogrodowa 5b
 W szkoleniu biorą udział Uczestnicy o podanych poniżej Indywidualnych nr zgłoszeniowych:
002, 008, 037, 054, 063, 111, 114, 131, 133, 149, 201, 174, 164
 
II GRUPA (szkolenie we wrześniu)
 
Termin:  01-05.09.2014- szkolenie grupowe
                08-10.09.2014- indywidualne doradztwo
Miejsce szkolenia dla II grupy:
 
Wrocław: Profi Lingua; ul. Kuźnicza 43/45 (róg Uniwersyteckiej)
W szkoleniu biorą udział Uczestnicy o podanych poniżej Indywidualnych nr zgłoszeniowych:
005, 080, 113, 142
 
Legnica: Sala szkoleniowo- rekrutacyjna, ul. Bydgoska 2;
W szkoleniu biorą udział Uczestnicy o podanych poniżej Indywidualnych nr zgłoszeniowych:
 015, 058, 169, 189

Aktualizacja Regulaminu udzielania wsparcia finansowego na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej

Data aktualizacji: 14-08-2014

Informujemy , iż w zakładce Do pobrania został zamieszczony zaktualizowany Regulamin udzielania wsparcia finansowego na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU DORADCZEGO - aktualizacja

Data aktualizacji: 08-08-2014

Poniżej przedstawiamy uzupełniającą listę osób, które zakwalifikowały się do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) - stan na dzień 31.07.2014 r. :

Indywidualny numer
zgłoszeniowy
018
023
029
056
071
088
092
102
059
073
075
076
077
096
103
105
110
111
112
114
121
123
124
125
127
142
147
148
153
154
156
158
161
169
174
189
201
209
211

 

184
185
190
207
210


Do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) przystępują osoby, które złożyły poprawnie wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, spełniły warunki kwalifikowalności do udziału w Projekcie oraz podpisały Deklarację uczestnictwa.

OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU SZKOLENIOWO- DORADCZEGO Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data aktualizacji: 04-08-2014

Poniżej przedstawiamy listę osób, które zakwalifikowały się do etapu szkoleniowo - doradczego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej:

  • lista do 30.06.2014 r. (zaktualizowana o osoby, które zrezygnowały z etapu szkoleniowo- doradczego)
Indywidualny numer
zgłoszeniowy
012
017
032
045
002
022
044
078
092
108
094
007
009
014
008
013
053
030
082
102
063
089
118
128
003
001
005
015
006
018
058
067
037
080
071

 

  • lista do 31.07.2014 r. 
Indywidualny numer 
zgłoszeniowy
146
133
111
192
201
075
113
087
166
170
163
142
190
125
210
207
130
059
149
188
185
169
174
215
208

Zgodnie z §11 ust.3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, w przypadku większej liczby osób (powyżej 60), które osiągnęły wymaganą minimalną liczbę punktów, zostanie utworzona lista rezerwowa. 60 pierwszych osób, które uzyskały minimalną liczbę punktów zakwalifikuje się do etapu szkoleniowo-doradczego, kolejne osoby zasilą listę rezerwową. W związku z powyzszym przedstawiamy listę rezerwową:

Indywidualny numer
zgłoszeniowy
096
138
189
054
127
135
158
184
209
114
131
161
172
164

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU DORADCZEGO

Data aktualizacji: 31-07-2014

Poniżej przedstawiamy listę osób, które zakwalifikowały się do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego): 

Indywidualny numer
zgłoszeniowy
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
144
145
146
149
157
162
163
164
166
170
172
173
176
179
188
204
215

 

WAKACYJNA REKRUTACJA DO PROJEKTU!

Data aktualizacji: 23-07-2014

Informujemy, iż rekrutacja do Projektu trwa również w okresie wakacyjnym. Nadal jest możliwość skorzystania z ciekawych szkoleń zawodowych lub studiów podyplomowych oraz wielu innych form wsparcia zaplanowanych w ramach Projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zachęcamy do złożenia osobiście lub drogą pocztową Formularza rekrutacyjnego do jednego z Punktów kontaktowych.

KOLEJNA LISTA OSÓB - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Data aktualizacji: 07-07-2014

Osoby zainteresowane otrzymaniem środków finansowych do 40 000 zł na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej informujemy, że druga lista osób zakwalifikowanych do etapu szkoleniowo- doradczego zostanie ułożona w terminie do 31.07.2014 r. i zostanie opublikowana na stronie internetowej Projektu. 

Lista jest układana w oparciu o wyniki testów predyspozycji przedsiębiorczych zastosowanych przez doradców zawodowych w ramach etapu poradnictwa zawodowego.

Przypominamy, iż etap szkoleniowo- doradczy stanowi obligatoryjną formę wsparcia dla Uczestników Projektu, którzy chcę otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jak przystąpić do Projektu?

Kandydat powinien jak najszybciej przekazać Formularz rekrutacyjny do jednego z Punktów kontaktowych, spełnić warunki formalne i kwalifikowalności do udziału w Projekcie w ramach procedury rekrutacyjnej i rozpocząć pierwszą formę wsparcia - poradnictwo zawodowe.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE DOTACJI NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Data aktualizacji: 02-07-2014

Jest już dostępny Regulamin udzielania wsparcia finansowego na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej wraz z załącznikami. Całość dokumentacji znajduje się w zakładce "Do pobrania". 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU SZKOLENIOWO- DORADCZEGO Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data aktualizacji: 01-07-2014

Przedstawiamy pierwszą listę osób, które zakwalifikowały się do etapu szkoleniowo - doradczego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Indywidualny numer
zgłoszeniowy
001
002
003
005
006
007
008
009
012
013
014
015
017
018
021
022
030
032
037
044
045
053
058
063
067
071
078
080
082
089
092
094
102
108
116
118
128

Lista została ułożona w oparciu o wyniki testów predyspozycji przedsiębiorczych zastosowanych przez doradców zawodowych w ramach etapu poradnictwa zawodowego.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU DORADCZEGO

Data aktualizacji: 30-06-2014

Poniżej przedstawiamy listę osób, które zakwalifikowały się do etapu doradczego:

Indywidualny numer
zgłoszeniowy
042
043
044
045
046
047
048
050
051
052
053
054
055
057
058
060
061
063
064
065
066
067
068
072
074
078
079
080
081
082
083
084
087
089
090
091
093
094
095
097
099
101
108
113
115
116
118
119
128
129


Do etapu doradczego przystępują osoby, które złożyły poprawnie wypełniony i podpisany 
Formularz rekrutacyjny, spełnieniły warunki kwalifikowalności udziału w Projekcie oraz podpisały Deklarację uczestnictwa. 

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>

Wykonanie Marek Domrzał
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych